Toyi Toyi

Image 18 of 20

Toyi Toyi
Toyi Toyi - The Bazaar, 9.30 am. Photo courtesy of Tobias Fitzroy